6. julifesten 1999
Fakta

Var nær gået i vasken for byrådet ville ikke støtte arrangementet

Af

Hvert år er 5. 6. julidagene en særlig fest i Fredericia. Trods op og nedture er fredericianerne vedblevet at festligholde dagen, hvor højdepunktet er marchen fra Bülows Plads til Krigergraven og videre til Landsoldatpladsen. Første etape er sørgemarchen (her bar…

Vis mere

Bidrag til 6. juli festerne i 1924 - 75 års dagen …

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

6. juli festerne i 1924 - 75 års dagen

6. juli festerne i 1924 - 75 års dagen – faldt i en årrække, hvor byrådets holdning var, ikke …

Billeder (3)