Aalborg gågade
Fakta

Limfjordens hovedby

Af

Aalborg har altid været Limfjordens hovedby. Byen har haft alle fordele: Adgang til fiskeriet i Limfjorden, nærhed til de norske, svenske, danske og baltiske markeder, en nøgleposition ved passagen over Limfjorden, undergrundsressourcer og frodig landbrugsjord. Byen …

Vis mere

Bidrag til Aalborg

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute

Slaget om Aalborg i 1644

0 kommentar 0 anbefalinger

Under Torstenssonfejden (1643-1645) var Aalborg i 26 uger besat af svenske soldater, der udsatte borgerne for store skatteopkrævninger og mange andre prøvelser. I juli 1644 trak størsteparten af den svenske hær sig ud af Jylland, men efterlod en garnison på det velbefæstede Aalborghus slot, hvorfra det med assistance fra tre svenske krigsskibe var muligt at kontrollere byen og Limfjorden. I takt med den svenske tilbagetrækning besluttede man sig fra dansk side til at genvinde det militære intiativ og generobre Aalborghus. 21.-26. juli rasede et voldsomt søslag på Limfjorden ud for Aalborg og her lykkedes det for de danske søfolk at borde, afbrænde og sænke de svenske krigsskibe. Kampen rykkede nu ind i Aalborg by, hvor danske soldater og bønder under kommando af adelsmanden Vogn Vognsen anlagde befæstede kanonstillinger syd og øst for slottet, mens de danske krigsskibe havde Aalborghus under beskydning fra Limfjordens vande. Nu blev svenskerne i dagevis udsat for et voldsomt bombardement, inden Vognsens hær 4. august 1644 stormede slottet. Efter en kort kamp overgav svenskerne sig, og Aalborg var nu igen under dansk kontrol.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Aalborg

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (3)

Hvem var far til Marens barn?

Storkøbmand Jens Bang byggede i 1623 og 1624 det store stenhus. Han var byens matador. Men i 1634…

Slaget om Aalborg i 1644

Under Torstenssonfejden (1643-1645) var Aalborg i 26 uger besat af svenske soldater, der udsatte…

Aalborg-købmanden Jens Bang

Jens Bang (ca. 1570-1644) var ud af en købmandsslægt fra Horsens, men kom som ganske ung til…

Billeder (17)