Porten i Adlerhus - indgangen til Hindsgavl
Fakta

Den historiske indgang til Hindsgavl gods fra købstaden Middelfart.

Af

Portbygning opført 1852 for at markere overgangen fra købstaden Middelfart og dens jorder til godset Hindsgavl. Før den tid lå en ældre bygning med samme funktion kaldet Hegnetshus. Bygningen ejes af Middelfart kommune og fire lejligheder udlejes.

Vis mere

Porten til Hindsgavl

Tid / Periode 1852 1852
0 kommentar 0 anbefalinger

Den rødmalede portbygning, hvor vejen går i et spor ind gennem bygningen, har hørt til Hindsgavl gods. Den er opført i 1852 i historicistisk stil. Arkitekten er ukendt. I ældre tid lå Hindsgavl gods og Middelfart by forholdsvis skarpt adskilt. Navnet Adlerhus kan forlede én til at tænke på kammerherre Christian Holger Adeler, der sammen med sin hustru, Karen Basse Fønss opførte Hindsgavl Slot 1788. Det er nok snarere sådan at navnet er i slægt med Adelgade eller Algade, der betyder alfarvej eller hovedvej. Til støtte herfor taler eksempelvist, at der på Wedellsborg gods ligger en portbygning af samme navn et stykke fra herregården og hvorigennem trafikken passerer. På Adlerhus i Middelfart er et våbenskjold for slægten Basse Fønss. Vi kan aflæse initialerne for godsets daværende ægtepar: NBF = Niels Basse Fønss og LWH = Louise Wedel-Heinen. Før denne stilfulde bygning lå her et hus, der også vogtede over indgangen til godset. Denne bygningen kaldtes ligetil for Hegnetshus. Dette navn er i pagt med selve navnet Hindsgavl, der betyder den hegnede halvø med gavlen (Gals Klint). Interessant er at bemærke den røde farve, der også kendes fra Grimmerhus, der blev bygget som enkesæde for Hindsgavl i 1858. På den tid var Hindsgavl Slot også kalket rødt, da det i gamle dage ikke var fornemt nok, at mursten stod rå eller som det i fagsprog hedder blanke.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Adlerhus i Middelfart

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Porten til Hindsgavl

Den rødmalede portbygning, hvor vejen går i et spor ind gennem bygningen, har hørt til Hindsgavl …

Billeder (4)