LEIFI om Nordfyns landsbyer på Ørritslevgaard
Fakta

Før og efter inddæmningerne

Af

Agernæs var førhen en kystby som lå tæt ved Nr. Nærå Strand, men forestiller man sig, at dette var fjorden, der skilte Agernæs fra fastlandet, får man et godt indtryk af udsigten fra Agernæs, før de store inddæmninger fandt sted. Det var besværligt at komme …

Vis mere

Hvad blev der af Agernæs kirke?

Tid / Periode 1200 1500
0 kommentar 0 anbefalinger

Agernæs var engang kirkeby. Sidst i 1500-tallet blev Agernæs kirke nedlagt - men ikke nedrevet. Der blev bygget en kirke på Kørup, Hellig-trefoldighedskirken, som blev taget i brug 1602. Især om vinteren var det en tvivlsom fornøjelse at sætte over fjorden for at komme i Kørup kirke. Derfor talte man midt i 1600-tallet om at restaurere Agernæs kirke. Både Agernæs og Kørup Kirke sank i grus. Krogsbølle Kirke blev sognets eneste kirke. Præstegården lå stadig i Agernæs, ligesom der også var kirkegård her. Langt op i 1800-tallet fandt der begravelser sted på Agernæs kirkegård. Kisterne ligger i tre lag på kirkegården. I dag er der plantet bøge, hvor kirkegården engang var, og det er stadig et smukt sted. Lad os lige se Agernæs Kirke i biskop Jacob Madsens streg. Den lille skitse tegnede han sidst i 1500-tallet, da han var på visitats. Kirken havde blytag, hvad der måske ikke var så godt, for regeringen krævede taget udleveret for at lave kanonkugler af det. (Det endte dog med, at taget blev brugt til Kørup Kirke). Der var fem hvælvinger i kirken i Agernæs. Altertavlen viste i midten Kristus som dommer. I sidefløjene sås henholdvis Jomfru Maria og Johannes Døberen. 1589 var biskoppen i Agernæs i et trist ærinde. Han begravede sognepræsten, der havde fået et stykke kød galt i halsen og var blevet kvalt. I 1596 var biskoppen atter i Agernæs og noterede, at kirken var "grøn", hvilket tyder på slet eller ingen vedligeholdelse. Man ved, at kirken endnu stod i Agernæs op i 1700-tallet.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Agernæs

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links