Hovedbygning
Fakta

Borgbanke under angreb

Af

Ved Arreskov Sø nordøst for Fåborg på Fyn ligger et voldsted på cirka 100 x 35 meter. Det består af en rektangulær borgbanke, beskyttet af en voldgrav og en ydre ringvold. I dag er voldene delvist ødelagte, og borgbanken er bevokset med krat. Ikke langt fra Gl. …

Vis mere

Bidrag til Arreskov

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Herregård på borgbanken

0 kommentar 0 anbefalinger

Den nuværende herregård, der ligger et stykke fra voldstedet, blev opført i årene 1558-73 af adelsmanden Erik Rosenkrantz. Den blev opdelt i en hovedgård og en ladegård på hver sin borgbanke. Herregårdens østfløj og nordfløj stod først færdig, og i 1580'erne blev vestfløjen udbygget. Ved samme tid opførte enken Helvig Hardenberg tårnet og sydfløjen i fornem renæssancestil. Muligvis var det den italienske arkitekt Domenicus Badiaz, der stod bag. Han arbejdede også på flere andre herregårde i Danmark som Holckenhavn, Julskov og Lykkesholm. Arreskov Herregård blev restaureret i 1872-73 af H.A.W. Haugsted. I dag ejes herregården af slægten Schaffalitsky de Muckadell, og der er ingen offentlig adgang til slottet.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Arreskov

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (2)

Herregård på borgbanken

Den nuværende herregård, der ligger et stykke fra voldstedet, blev opført i årene 1558-73 af…

Hvad skulle Arreskov voldsteder mon beskytte?

Med voldstedet ved søens udløb og Perdeholm voldsted mod øst hvor Odense Å udspringer og dér…

Billeder (1)

Links (1)