Bagsværd Sø set fra Nybrogårdområdet en morgen i maj.
Fakta

Fredet natur- og kulturområde

Af

Landskabet omkring Bagsværd Sø og tvillingsøen Lyngby Sø er dannet ved, at der under isens afsmeltning efter sidste istid i det nordøstsjællandske område dannedes flere store øst-vestgående tunneldale. Tunneldalene blev skabt det smeltevand, der strømmede væk…

Vis mere

Fortællinger fra Bagsværd Sø

Kurt Loftkjær

Kurt Loftkjær

Den sidste private ejer af Bagsværd Sø: Lensgreve Sigismund Schulin

Lensgreve Sigismund Schulin (f. 1892, d. 1969) fra Frederiksdal Gods ejede Nybro Kro og Bagsværd…

Kurt Loftkjær

Kurt Loftkjær

Valdemar den Stores gave til krigerbiskop Abselon

Biskop Abeselon var både præst og kriger. Han udviste stor loyalitet til Valdemar den Store, som…

Kurt Loftkjær

Kurt Loftkjær

Oldtiden

Der findes en række fund eller levn fra oldtiden. Et kort fra KUAS, som viser alle de fund der er…

Kurt Loftkjær

Kurt Loftkjær

Den geologiske forkastningszone fra den terteiære periode

Bagsværd Sø befinder sig i et tunneldalssystem. Søen ligger i sydkanten af den sænkning i…

Kurt Loftkjær

Kurt Loftkjær

Weichsel-istiden

Historien begynder for ca. 14.800 år siden. På dette tidspunkt nærmede vi os slutningen af…

Kurt Loftkjær

Kurt Loftkjær

Lyngby Mølle og opstemningens konsekvenser for søområdet

I ca. 1430 etableredes den første brystfaldsmølle ved Lyngby Mølle med opdæmning, som medførte …

Kurt Loftkjær

Kurt Loftkjær

Slangerupbanen. Forudsætningen for turisme til området

Slangerupbanens indvielse i 1906 blev begyndelsen til den store byudvikling på sydsiden af søen. I…

Kurt Loftkjær

Kurt Loftkjær

Spildevandsudledningen i Bagsværd Sø 1914-2012

I perioden 1914 til 1918 etablerer Gladsaxe Kommune spildevandsudløb til Bagsværd Sø. Der…

Kurt Loftkjær

Kurt Loftkjær

Bopladser fra jægerstenalderen

En nu pensioneret gymnasielærer bosiddende i Gladsaxe Kommune har gennem mange år interesseret sig…

Kurt Loftkjær

Kurt Loftkjær

Johan Theodor Holmskjolds indflydelse på området

Johan Theodor Holmskjold, uddannet læge og botaniker, fødtes 1731 og døde 1793. Holmskjold…

Bidrag til Bagsværd Sø

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (10)

Johan Theodor Holmskjolds indflydelse på området

Johan Theodor Holmskjold, uddannet læge og botaniker, fødtes 1731 og døde 1793. Holmskjold…

Bopladser fra jægerstenalderen

En nu pensioneret gymnasielærer bosiddende i Gladsaxe Kommune har gennem mange år interesseret sig…

Spildevandsudledningen i Bagsværd Sø 1914-2012

I perioden 1914 til 1918 etablerer Gladsaxe Kommune spildevandsudløb til Bagsværd Sø. Der…

Se flere fortællinger

Billeder (1)