Bagsværd Sø set fra Nybrogårdområdet en morgen i maj.
Fakta

Fredet natur- og kulturområde

Af

Landskabet omkring Bagsværd Sø og tvillingsøen Lyngby Sø er dannet ved, at der under isens afsmeltning efter sidste istid i det nordøstsjællandske område dannedes flere store øst-vestgående tunneldale. Tunneldalene blev skabt det smeltevand, der strømmede væk…

Vis mere

Bopladser fra jægerstenalderen

Tid / Periode -8000 -3900
1 kommentar 0 anbefalinger

En nu pensioneret gymnasielærer bosiddende i Gladsaxe Kommune har gennem mange år interesseret sig for bl.a. at finde bopladser fra jægerstenalderen i Nordsjælland. Ved at tænke som en jæger samtidig med han betragtede nye og gamle kort over og kombinerer disse opservationer med vores viden om landhævning og inddæmninger, er det lykkedes ham at finde en række bopladser. Meget tæt på hans egen bopæl på sydsiden af Lyngby Sø har han fundet én. Endvidere har han fundet tre ved Nordsiden af Bagsværd Sø og en ved Store Hulsø. Ingen af den er undersøgt og flere af dem ligger i dag under vandoverfladen. Det skyldes formentlig at de ved anlæggelsen blev lagt ved de dagværende brinker. Disse brinker ligger ligger i området ved Bagssværd Sø og Lyngby Sø under vand på grund af opdæmning af Lyngby Sø ved Kongevejen. Vandspejlet er hævet ca. 1,4 m formentlig allerede i middelalderen.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

Finn Dahl
, for mere end 7 år siden

Hej ! Det lyder meget spændende, må jeg sige. Jeg er selv interesseret i jægerstenalderen, så kan du give mig nogle tips til, hvordan du finder pladserne, tak. Venlig hilsen Finn Dahl

Bidrag til Bagsværd Sø

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (10)

Johan Theodor Holmskjolds indflydelse på området

Johan Theodor Holmskjold, uddannet læge og botaniker, fødtes 1731 og døde 1793. Holmskjold…

Bopladser fra jægerstenalderen

En nu pensioneret gymnasielærer bosiddende i Gladsaxe Kommune har gennem mange år interesseret sig…

Spildevandsudledningen i Bagsværd Sø 1914-2012

I perioden 1914 til 1918 etablerer Gladsaxe Kommune spildevandsudløb til Bagsværd Sø. Der…

Se flere fortællinger

Billeder (1)