Bagsværd Sø set fra Nybrogårdområdet en morgen i maj.
Fakta

Fredet natur- og kulturområde

Af

Landskabet omkring Bagsværd Sø og tvillingsøen Lyngby Sø er dannet ved, at der under isens afsmeltning efter sidste istid i det nordøstsjællandske område dannedes flere store øst-vestgående tunneldale. Tunneldalene blev skabt det smeltevand, der strømmede væk…

Vis mere

Den sidste private ejer af Bagsværd Sø: Lensgreve Sigismund Schulin

Tid / Periode 1892 1969
0 kommentar 0 anbefalinger

Lensgreve Sigismund Schulin (f. 1892, d. 1969) fra Frederiksdal Gods ejede Nybro Kro og Bagsværd Sø indtil 1962, hvor han solgte det hele til Gladsaxe Kommune for 250.000 Kr. Slægten Schuling ejede Bagsværd og Lyngby Sø og fiskerettighederne fra henholdsvis 1739 og 1744. I 1894 gav grev Schulin sin tilladelse til, at C.F. Garde måtte anløbe et antal nærmere udpegede pladser langs Lyngby og Bagsværd sø samt kanalen fra Lyngby sø til Furesøen. I starten benyttede Garde sig ikke af retten til at sejle på Bagsværd sø. Bådfarten fik tilladelse til at anlægge en anløbsbro ved Fiskehuset, der lå vest for Nybro, i svinget lige neden for Marienborg. I 1928 prøvede man at afholde regatta på Furesøen, men søen viste sig at være for åben og forblæst. Løsningen blev at rykke regattaerne til Bagsværd Sø. Den daværende ejer var lensgreve Schulin og han gav sin tilslutning, så fra 1930 blev der holdt regattaer på Bagsværd Sø. I begyndelsen var banen kun 1700 meter lang, men i 1938 blev den udvidet til den internationale distance på 2000 meter. Fiskehuset blev nedrevet i 1936 ved Nybrovejs udvidelse. Dette var det nærmeste, man på daværende tidspunkt kunne komme Bagsværd sø, fordi selve broen Nybro blokerede for adgang med større skibe til Bagsværd sø. Det var dog tæt nok på Bagsværd, til at enkelte sommergæster passerede det dengang meget beskedne hus på nuværende Nybrovej 376, og dermed lagdes begyndelse til den nuværende kro. I 1963 købte Gladsaxe Kommune hele Bagsværd Sø inklusiv fiskerettigheder af Schulin.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Bagsværd Sø

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (10)

Johan Theodor Holmskjolds indflydelse på området

Johan Theodor Holmskjold, uddannet læge og botaniker, fødtes 1731 og døde 1793. Holmskjold…

Bopladser fra jægerstenalderen

En nu pensioneret gymnasielærer bosiddende i Gladsaxe Kommune har gennem mange år interesseret sig…

Spildevandsudledningen i Bagsværd Sø 1914-2012

I perioden 1914 til 1918 etablerer Gladsaxe Kommune spildevandsudløb til Bagsværd Sø. Der…

Se flere fortællinger

Billeder (1)