Bagsværd Sø set fra Nybrogårdområdet en morgen i maj.
Fakta

Fredet natur- og kulturområde

Af

Landskabet omkring Bagsværd Sø og tvillingsøen Lyngby Sø er dannet ved, at der under isens afsmeltning efter sidste istid i det nordøstsjællandske område dannedes flere store øst-vestgående tunneldale. Tunneldalene blev skabt det smeltevand, der strømmede væk…

Vis mere

Spildevandsudledningen i Bagsværd Sø 1914-2012

Tid / Periode 1914 2012
0 kommentar 0 anbefalinger

I perioden 1914 til 1918 etablerer Gladsaxe Kommune spildevandsudløb til Bagsværd Sø. Der anlægges et lille renseværk ved Søvej med overløb til søen. Såvel spildevand fra husholdning og opblomstrende industri som regnvand har løbet til samme renseværk Allerede inden idriftsættelse er anlægget meget underdimensioneret. Samtidig etableres en badeanstalt med tilhørende lokummer, som hver aften udtømtes i søen. I 1941 etableres en meget nødvendig udvidelse af renseværket. I løbet af kort tid er der på ny kapacitetsproblemer. I 1960 nedlægges rensningsværket og spildevandet sendes via afskærende ledning til Lundtofte Rensningsværk. Der er fortsat et forsinkelsesbassin på Søvej, som konstant giver anledning til problemer med spildevandstilledninger til søen. I 1993 etableres et meget stort forsinkelsesbassin (13.000 m3) på Søvej og siden har der kun været få overløb om året. I de senere år har den stigende nedbørsmængde og -intensitet sat bassinet på nye prøvelser og om det får konsekvenser for søen er nok et af de spørgsmål, som trænger sig på. Der ledes stadig regnvand til søen direkte fra Nybrovej.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Bagsværd Sø

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (10)

Johan Theodor Holmskjolds indflydelse på området

Johan Theodor Holmskjold, uddannet læge og botaniker, fødtes 1731 og døde 1793. Holmskjold…

Bopladser fra jægerstenalderen

En nu pensioneret gymnasielærer bosiddende i Gladsaxe Kommune har gennem mange år interesseret sig…

Spildevandsudledningen i Bagsværd Sø 1914-2012

I perioden 1914 til 1918 etablerer Gladsaxe Kommune spildevandsudløb til Bagsværd Sø. Der…

Se flere fortællinger

Billeder (1)