Bagsværd Søpark
Fakta

Udsigtsfredning i gamle baghaver

Af

I forbindelse med anlæggelse af den ny Bagsværdvej (Ring IV) fra Bagsværd Hovedgade til Lyngby blev en række tidligere havearealer tilhørende daværende beboer på Aldershvilevej afskåret. I den forbindelse fremsattes fredningsforlag med henblik på at sikre…

Vis mere

Bidrag til Bagsværd Søpark

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Bagsværd Folkepark med badeanstalt 1918-1935

Det havde længe været et ønske at borgerne fik adgang til vandet i søen og en borgergruppe bad…