Bagsværd Søpark
Fakta

Udsigtsfredning i gamle baghaver

Af

I forbindelse med anlæggelse af den ny Bagsværdvej (Ring IV) fra Bagsværd Hovedgade til Lyngby blev en række tidligere havearealer tilhørende daværende beboer på Aldershvilevej afskåret. I den forbindelse fremsattes fredningsforlag med henblik på at sikre…

Vis mere

Bagsværd Folkepark med badeanstalt 1918-1935

Tid / Periode 1920 2012
0 kommentar 0 anbefalinger

Det havde længe været et ønske at borgerne fik adgang til vandet i søen og en borgergruppe bad sognerådet om en badeanstalt. Badeanstalten blev anlagt samtidig med, at man begyndte at lede spildevand til søen. I 1935 var svineriet blevet så stort og åbenlyst, at man valgte at lukke anstalten og Folkeparken. Siden har ingen badet frivilligt i søen med større lyst.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Bagsværd Søpark

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Bagsværd Folkepark med badeanstalt 1918-1935

Det havde længe været et ønske at borgerne fik adgang til vandet i søen og en borgergruppe bad…