Brahetrolleborg
Fakta

Fra kloster til centrum for reform

Af

Brahetrolleborg er en herregård på Sydvestfyn. Gården var oprindeligt et middelalderligt cistercienserkloster ved navn Holme Kloster, som blev oprettet 1172. Efter reformationen overtog kongehuset klostret. Senere blev gården adelig ejendom. Stedet fik navnet…

Vis mere

Bidrag til Brahetrolleborg

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Reventlow reformerede landbruget

Tid / Periode 1775 1801
0 kommentar 0 anbefalinger

Grev Johan Ludvig Reventlow var en af de mest markante personer under landboreformerne i slutningen af 1700-tallet, hvor bøndernes stavnsbånd blev ophævet. Han ejede Brahetrolleborg fra 1775 til sin død i 1801. Greven var en af hovedarkitekterne bag reformerne sammen med Andreas Peter Bernstoff. Reventlow arbejdede med jordreformen som deputeret ved Rentekammeret og som medlem af Landbokommisionen. Han forsøgte sig selv tidligt med ændringer i forholdet mellem bønder, godsejere og jordbesiddelser hjemme på Brahetrolleborg. Tiltagene blev almen praksis gennem den nye landbolov i 1788. Allerede da Reventlow overtog godset, begyndte han at omfordele jorden omkring godsets landsbyer og løsnede bønderne fra pligtarbejde for hovedgården. Han tog også initiativ til at flytte gårde ud af landsbyerne, så de lå bedre for at drive landbrug.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Brahetrolleborg

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Reventlow reformerede landbruget

Grev Johan Ludvig Reventlow var en af de mest markante personer under landboreformerne i slutningen …

Billeder (3)