Broskovvejen 1
Fakta

Sten over vadestedet

Af

På Sydsjælland strækker sig flere stenlagte veje fra forhistorisk og historisk tid. To af vejene findes ved Broskov mellem Snesere og Præstø. Engang i den romerske jernalder (0-400 e.Kr.) blev den første vej anlagt over et vadested ved Hulebækken. Vejen er 3,5…

Vis mere

Bidrag til Broskovvejen

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Jernalderens velhavende brobygger

Lyt til fortællingen
Tid / Periode 200 1350
0 kommentar 0 anbefalinger

På den nordlige bred af Hulebækken fører seks hulveje gennem Storkeskoven. De løber ned til de brolagte veje og har ført trafikken videre mod nord i tre forskellige spor. Man ved ikke med sikkerhed, om hulvejene er lige så gamle som den ældste af de brolagte veje. Men hulvejene viser, at ruten og overgangsstedet har været flittigt benyttet. Ved Skovgårde knap otte kilometer syd for Broskov har arkæologer for nylig fundet en gravplads fra samme periode som den ældste vej. Flere af gravene var rigt udstyret og indeholdt bl.a. glas importeret fra romerriget. Luksusgenstandene viser, at der i jernalderen boede en rig, lokal slægt, der havde stor indflydelse i området. Måske hviler bygherren til prestigebyggeriet Broskovvejen i en af gravene?

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Broskovvejen

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Jernalderens velhavende brobygger

På den nordlige bred af Hulebækken fører seks hulveje gennem Storkeskoven. De løber ned til de…

Billeder (3)

Links (1)