Brundlund Slot
Fakta

Aabenraa

Af

Brundlund Slot er opført i 1500-tallet. Borgen er rejst som et porthus med porten midt i bygningen. Uden for slottet kan den ældste port stadig anes som en markering i muren. Adgangen til slottet foregik oprindeligt over en hængebro, som siden blev udskiftet med en…

Vis mere

Bidrag til Brundlund Slot

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Kunstmuseum i gammel amtmandsbolig

Brundlund Slo i Aabenraa var i over 500 år en embedsmandsbolig,før det i 1998 blev omdannet til…

Billeder (1)