Buggesblod 3.4.10.
Fakta

Niels Bugge og to riddere likvideret 1359

Af

Nær stranden i Middelfart blev tre riddere, der satte sig op mod Valdemar Atterdag, myrdet. I byens Vestergade, der dengang velsagtens kun bestod af nogle spredte fiskerhuse, blev tre af husene pålagt en mandebod. En tilstødende gade bærer nu navnet Buggesgade.

Vis mere

Buggesblod

0 kommentar 0 anbefalinger

En vinterdag for mere end 600 år siden blev tre riddere myrdet i Middelfart. Det var en udåd, der gik over i historien, fordi de tre vovede at tale en magtfuld konge midt imod. Da det siden blev forår, sprang de dræbtes blod frem af jorden, hvor udåden var udført. Det har lige siden gentaget sig hvert forår. Buggesblod er en plante, der bærer andre navne såsom Rød Hestehov, Pestilensurt og Tordenskræppe. Den er i øvrigt indført som lægeplante – måske under den sorte pest i 1300-tallet. I Middelfart har den navn efter den mest kendte af de myrdede. I december 1358 rider Niels Bugge til Hald, Uffe Stigsen til Eskebjerg og Peder Andersen til Margård afsted for at forhandle med Valdemar Atterdag på Danehoffet i Nyborg. Deres agt var at komme overens med den ærgerrige konge, der væltede store udgifter til sine krige over på dem. Men kongen tager arrogant til Sjælland og lader i sin søn forhandle med dem. De tre riddere mødes dog efterfølgende med kongen i Slagelse. Det får de intet ud af og forbitrede må de under frit lejde rejse hjem. Kongeparret drager til København for at fejre jul med det svenske kongepar. De tre riddere derimod når kun til Middelfart, hvor de efter sigende myrdes af stedlige fiskere. Man aner dog tydeligt kongens morderhånd. Skylden kastes på fiskerne, der slap forbavsende billigt. Tre huse i byens Vestergade blev til evig tid pålagt en bod, de såkaldte Buggespenge som byen betalte helt frem til 1874, hvor Rigsdagen ophævede den usædvanlige straf. Niels Bugge er den mægtigste af de tre. Han havde kæmpet sig op fra simpel væbner til anset ridder. Han lagde store mængder gods til fædrenegården Nørre Vosborg. Han erhvervede siden Spøttrup og den mest kendte af sine besiddelser: borgen Hald nær Viborg. Han regnedes for en af landets mægtigste mænd. Det er derfor Niels Bugges navn er blevet stående i historien. I Middelfart er en gade opkaldt efter ham, en folkevise handler om ham og et IC3-tog bærer hans navn. Han er stadig en legende. Det ved vi, når de blodrøde spirer bryder frem af den nøgne jord ved Sildemarken.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Buggesblod

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Buggesblod

En vinterdag for mere end 600 år siden blev tre riddere myrdet i Middelfart. Det var en udåd, der …

Billeder (2)

Links (1)