Den Befæstede Lejr
Fakta

Fredericia Fæstning

Af

Under belejringen i 1849 konstaterede man, at et fjendtligt batteri anlagt på fælleden nord for byen og ude ved kysten ville være i stand til at genere skibstrafikken mellem Fyn og Fredericia så meget, at det kunne tvinge fæstningen til overgivelse. Derfor anlagdes…

Vis mere

Den Befæstede Lejr

Tid / Periode 1862 1864
0 kommentar 0 anbefalinger

Skanse 1 på Fælleden er den eneste velbevarede af de 5 skanser, der udgjorde den befæstede lejr. Den fremskudte befæstnings primære opgave var at hindre fjenden i at sætte sig på et areal, hvorfra Lillebælt og skibsbroerne ved Kastellet kunne beskydes, og skibsforbindelsen til Fyn derved afskæres eller vanskeliggøres. Skanserne opførtes i 1861-62, som resultatet af et kommissionsarbejde, der blev indledt efter at Fredericias livsnerve til Fyn herfra havde været alvorligt truet under belejringen forud for 6. juli udfaldet i 1849. Skansernes indbyrdes afstand er ca. 400 m. I krigstid var de forbundet med løbegrave. Skanserne ligger på en svagt markeret højderyg 30 – 35 m over havet. Herfra beherskedes det foran liggende terræn fuldstændigt. Mod stormløb var skanserne sikret med grave stormpæle og palisader. Forsvarsmandskabet havde kummerlige forhold. Bag skanserne indrettedes hyttelejre bygget af tømmer strå og jord. Herud over var der ved stranden to faste bygninger, mandskabet kunne søge til. Hybby teglværk med tørrelader i nord, og i syd et fredskrudtsmagasin beliggende ved stranden hvor nu Hejrevej fører ud til Lillebælt. I 1864, efter fæstningens overgivelse, blev samtlige 5 skanser ødelagt af de prøjsisk- østrigske tropper. Bl. a. sprængtes de beton støbte krudtmagasiner og blokhusene i stykker. I skanserne ses betonfragmenter flere steder blotlagt. Det var en kærkommen lejlighed, prøjserne fik til at eksperimentere med sprængning af det nye og ukendte betonmateriale.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Den Befæstede Lejr

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Den Befæstede Lejr

Skanse 1 på Fælleden er den eneste velbevarede af de 5 skanser, der udgjorde den befæstede lejr. …

Billeder (2)