Det Harboeske Enkefruekloster
Fakta

Fornemt alderdomshjem

Af

Det Harboeske Enkefruekloster er opført 1754-60 i Stormgade i København efter tegning af generalbygmester Lauritz de Thurah. Pengene til byggeriet var testamenteret af gehejmerådinde Christine Harboe, født Fuiren. Klostret kom til at indeholde friboliger for 13…

Vis mere

Bidrag til Det Harboeske Enkefruekloster

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Socialhjælp til overklassens kvinder

Tid / Periode 1754 1773
0 kommentar 0 anbefalinger

Selv pæne familier kunne få brug for hjælp i 1700-tallet. Dengang var der ingen offentlig socialforsorg. Enhver måtte sørge for sine. Især overklassens kvinder var dårligt stillet, hvis de ikke havde en ægtemand. Uden forsørger havde kvinderne intet økonomisk sikkerhedsnet. Fundatsen for Det Harboeske Enkefruekloster erklærede derfor også, at alderdomshjemmet skulle være fribolig for "13 fattige og gudfrygtige enker, hvis husbonder havde betjent en eller anden af de charger indført i de fem klasser af den kongelige rangforordning". Gehejmerådinde Christine Harboe var langt fra den eneste rige kvinde, der tænkte på at hjælpe sine søstre af stand. I løbet af århundredet blev en række lignende klostre anlagt landet over. Klostrene var tiltænkt ugifte kvinder eller enker fra adelen eller det højere borgerskab.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Det Harboeske Enkefruekloster

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Socialhjælp til overklassens kvinder

Selv pæne familier kunne få brug for hjælp i 1700-tallet. Dengang var der ingen offentlig…

Billeder (2)