Hus ved digevejen mellem Rudbøl og Højer
Fakta

Tidligt digebyggeri i Sønderjylland

Af

Det ældste dige til beskyttelse af marsken langs Vadehavet blev opført i 1556. Bygherren var hertug Hans den ældre (1521 - 1580). Diget omfattede den nordlige del af datidens Vidåbugt og beskyttede Højer, Møgeltønder, Ubjerg og Tønder Koge. Mod syd blev der…

Vis mere

Bidrag til Digevej - Højer - Rudbøl

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Truslen fra en stormflod

Lyt til fortællingen
Tid / Periode 1556
0 kommentar 0 anbefalinger

Når man i dag kører på diget mellem Højer og Rudbøl, ser man et menneskeskabt og reguleret landskab, der er gennemskåret af diger og afvandingskanaler. Det kan være svært at forestille sig det oprindelige marsklandskab, der var dækket af hav en stor del af året. Tanken om, at det er det oprindelige dige fra 1556, man kører på, kan måske sætte fantasien i sving. Det har været en kolossal opgave at bygge diget uden moderne hjælpemidler. Kun med masser af lokal arbejdskraft, skovle og spande eller kurve til at flytte jorden med, og med truslen om en storm eller stormflod, som i løbet af et øjeblik kunne rive folk og dige væk, indtil der var lukket af mod havet.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Digevej - Højer - Rudbøl

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Truslen fra en stormflod

Når man i dag kører på diget mellem Højer og Rudbøl, ser man et menneskeskabt og reguleret…

Billeder (2)