Dommerby Hede
Fakta

Begravet langs vejen

Af

I enkeltgravskulturen, den sene del af bondestenalderen (2800-2400 f. Kr.), blev tusindvis af gravhøje bygget. Alene i Midt- og Vestjylland blev der bygget omkring 20.000 gravhøje, hvoraf 4000 endnu er bevaret. En gruppe af disse gravhøje ligger på Dommerby Hede syd…

Vis mere

Bidrag til Dommerby Hede

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Sophus Müllers højrækketeori

0 kommentar 0 anbefalinger

”Fra det smalle og farbare Engdrag, der sydligst udgaaer fra Tastrum Sø, og fra Høie, der ligge sønden herfor, løbe gamle, dybt nedskaarne Veie opad Bankerne mod Nord, som sædvanlig paa saadanne Steder omgivne af mange Gravhøie [...]. De ligge paa jævn Mark, holdende sig fjærnt fra begge Vandgrænserne mod Øst og Vest; Vandene kan det da ikke have været, som foranledigede, at Høiene rejstes her". Således skrev Sophus Müller i artiklen ”Vei og Bygd i Sten- og Bronzealderen” i den arkæologiske bogserie ”Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie” i 1904. Sophus Müller havde endvidere tegnet et landkort, der viste at gravhøjene var blevet anlagt langs oldtidsvejene.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Dommerby Hede

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Sophus Müllers højrækketeori

”Fra det smalle og farbare Engdrag, der sydligst udgaaer fra Tastrum Sø, og fra Høie, der ligge …

Billeder (5)