Dybbøl Mølle Dansk symbol
Fakta

Slagmark i slesvigske krige

Af

Dybbøl Banke to kilometer vest for Sønderborg har været slagmark i de slesvigske krige 1848-50 og 1864. En dansk befæstning med ti skanser blev anlagt her i 1861. Befæstningen blev erobret af tyske tropper i 1864 efter langvarig belejring og bombardement. Efter det…

Vis mere

Bidrag til Dybbøl

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Nederlag gav national identitet

Tid / Periode 1848 2010
1 kommentar 0 anbefalinger

Under tysk styre blev 18. april stilfærdigt mindet af danske sønderjyder som Dybbøldagen. Efter genforeningen i 1920 har mindedagen været stærkere markeret. Danske soldater marcherer med musik til Dybbøl. Her lægger soldaterne kranse ved de store grave for de faldne fra stormen på skanserne 18. april 1864. Aftenen byder på gudstjeneste efterfulgt af festlig sammenkomst på kasernen med mindst 500 deltagere. Selskabet synger sange om fædrelandet og taler. At mindes nederlag styrker nemlig fællesskab og national identitet lige så meget som at fejre sejre. Dybbøl er for mange danske et symbol på kampvilje, troskab og udholdenhed mod alle odds. I dag præger et generelt tættere europæisk samarbejde også Dybbøldagen: Siden 2001 har tysk militær deltaget i mindedagens højtidelighed.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

morten k. poulsen
, for mere end 12 år siden

" At mindes nederlag styrker nemlig fællesskab og national identitet lige så meget som at fejre sejre".... Ja det ved vi jo så ikke så meget om her i lille svagelige danevang!....vi skal jo lige prøve at vinde først!!

Bidrag til Dybbøl

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Nederlag gav national identitet

Under tysk styre blev 18. april stilfærdigt mindet af danske sønderjyder som Dybbøldagen. Efter…

Billeder (14)

Videoer (5)

  • Video
  • Video
  • Video
  • Video
  • Video