Dybbøl Mølle Dansk symbol
Fakta

Slagmark i slesvigske krige

Af

Dybbøl Banke to kilometer vest for Sønderborg har været slagmark i de slesvigske krige 1848-50 og 1864. En dansk befæstning med ti skanser blev anlagt her i 1861. Befæstningen blev erobret af tyske tropper i 1864 efter langvarig belejring og bombardement. Efter det…

Vis mere

Bidrag til Dybbøl

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute

Videoer fra Dybbøl

Historie center Dybøl banke.

Bidrag til Dybbøl

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Nederlag gav national identitet

Under tysk styre blev 18. april stilfærdigt mindet af danske sønderjyder som Dybbøldagen. Efter…

Billeder (14)

Videoer (5)

  • Video
  • Video
  • Video
  • Video
  • Video