Matrikelkort
Fakta

Den konstante landsby

Af

Landsbyen Ejlby Lunde på Nordfyn opstod som udflytterby fra sognebyen Ejlby. Bønderne var flittige til at opdyrke den jævne nordfynske slette. Allerede i 1682 havde Ejlby Lunde fuld opdyrkning. Gennem de seneste 500 år har der konstant været ni gårde i Ejby Lunde.…

Vis mere

Bidrag til Ejlby Lunde

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Da gårdene blev lige

Tid / Periode 1800
0 kommentar 0 anbefalinger

Grevskabet Gyldensteen ejede samtlige gårde i Ejby Lunde. I slutningen af 1700-tallet fordelte grevskabet jorden rundt om landsbyen ligeligt mellem de ni gårde. Det betød, at hver gård fik et sammenhængende stykke jord frem for jordlodder forskellige steder. Egalisering, som ligestillingen blev kaldt, lettede godsadministrationen. Det var derfor en meget populær øvelse på den tid blandt godsejerne. I Ejby Lunde betød ligestillingen, at de ni fæstegårde fik tildelt nøjagtig lige meget agerjord og eng. Derfor skulle de også betale nøjagtig det samme i forpagtningsafgifter til herregården, og det samme beløb i skat til staten. Omkring år 1800 var 56 procent af de fynske landsbyer egaliserede.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Ejlby Lunde

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Da gårdene blev lige

Grevskabet Gyldensteen ejede samtlige gårde i Ejby Lunde. I slutningen af 1700-tallet fordelte…

Billeder (2)