Emdrupborg set fra syd
Fakta

Danmarks Pædagogiske Universitet

Af

I Emdrup, imellem Tuborgvej og Emdrupvej og Emdrup S-togsstation og ikke så langt fra Bispebjerg Kirke, ligger Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU. Et stort kompleks af forskellige bygninger fra dette århundrede med store grønne arealer. Man ved, at der har ligget…

Vis mere

Kan man fordanske arkitektur?

Tid / Periode 1941 2012
0 kommentar 0 anbefalinger

I begyndelsen af 2. verdenskrig opkøbte Die Deutsche Schule A/S den tomme Emdrup Højskole og begyndte bygningen af en hel ny tysk Rigsskole og kulturcentrum. Opgaven blev givet til Werner March, den tyske stjernearkitekt, som havde tegnet Olympia Stadion i Berlin. Werner Marchs oprindelige anlæg udgjordes af et stort vinkelanlæg med en central aula, et tårn med klokkespir, en gårdhave og en stort grønt areal mod syd. Bygningerne var udtryk for de nyeste pædagogiske tendenser. Der var en aula/lysgård, omfattende sportsfaciliteter, faglokaler, en sal med teaterscene og orgel, skolekøkken, embedsboliger, småbørnsskole og gymnasium. Bygningerne blev ikke helt færdige inden krigen sluttede, men dog færdige nok til, at de i de første efterkrigsår blev brugt til at huse flygtninge fra øst og forskellige militærrelaterede funktioner. Efter besættelsen eksproprierede den danske stat grunden og bygningerne. I 1947 fik kongelig bygningsinspektør Thomas Havning til opgave at færdiggøre bygningerne til brug for Danmarks Lærerhøjskole, Statsseminariet og Københavns Kommunale Forsøgsskole. Havning mente, at bygningerne var fremmede for dansk bygningskultur, og at de uanset hans forbedringer aldrig ville kunne blive rigtig smukke og menneskevenlige. Havning ændrer bl.a. facaderne, han fjerner det lille klokkespir og gør tårnet, som har været brugt til udsigtspost under krigen, lavere. Langs Emdrupvej opføres en skulpturel rødstensmur, antagelig med det formål at skjule den høje betonstenssokkel på Marchs bygning. Aulaen med søjler og overflader i kunststen får nye balkonbrystninger af træ, der mildner det monumentale rum. Festsalen med orgel og scene færdiggøres og apteres med træ på gulv, vægge og loft, og i stedet for et buet loft får det et loft opdelt som en kirke i hoved- og to sideskibe, der gør rummet lavere. Den oprindelige stort anlagte hovedindgang udnyttes i stedet for til undervisningsrum, og indgangen flyttes længere hen ad Emdrupvej. Havearkitekten C.Th. Sørensen udfærdiger en haveplan i 1949, som fastholder en stor oval sportsbane mod syd. I 1957 udvides anlægget med Emdrupborgkollegiet, som også er en klassisk rødstensbygning, men uden hvide kunststenssokler og indfatninger. Man taler om, at Havning fordansker Marchs nazistiske arkitektur. Gennem årene er bygningerne blevet ombygget og udbygget mange flere gange. I dag huser anlægget kun Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU. Kollegiet er nedlagt. Mod sydvest er der opført en typisk 1970’er-laboratoriebygning med hvide mursten og aluminiumsfacader tegnet af Sven Eske-Kristensen. I haverummet mod syd er der lavet et stort udendørs trappeanlæg og et underjordisk biblioteksmagasin, hovedindgangen er flyttet fra Emdrupvej til Tuborgsvej, og tårnet er blevet forhøjet med en lyskasse. Der udføres løbende renoveringer: Taget og vinduerne udskiftes, og auditorierne og av-faciliteter moderniseres, så det passer til nutidens undervisning. De gamle bygninger og historien omkring fordanskningen og de pædagogiske ideér er indgående beskevet i blandt andet: Kirsten Reisby: Emdrupborg. Historier om en pædagogisk kampplads, 2012, samt i Poul Heiberg Gads artikel i Achitectura nr 30: Emdrupborg, 2008. Mange af Werner Marchs og Thomas Havnings originale tegninger findes endnu på DPU’s arkiv.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Emdrupborg

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (2)

Kan man fordanske arkitektur?

I begyndelsen af 2. verdenskrig opkøbte Die Deutsche Schule A/S den tomme Emdrup Højskole og…

Fra Marchværk til makværk

Arkitektonisk apropos: Populært nazibyggeri Information 8. juli 2006, side 18 / 19 Der…

Billeder (5)