Enebærodde
Fakta

14 km naturnydelse

Af

Enebærodde Enebærodde er den ca. 6 km lange odde som skiller Odense Fjord fra Kattegat. Den rummer Fyns største hede. Faktisk er det kun den yderste del som hedder Enebærodde. Det smalle stykke hedder Drejet og resten Hals. Odden er fredet og ejet af Stiftelsen…

Vis mere

Strømhjulet ved Gabet og professor Martin Knudsen

Tid / Periode 1871 1949
0 kommentar 0 anbefalinger

Professor Martin Knudsen var optaget af at verdenshavene er den motor der driver vores planet. Han var bevidst om hvor lidt man vidste om havene og deres strømforhold. Martin Knudsen´s fødsel på Martinegaarden og opvækst ved Enebærodde på Nordfyn har givet ham mulighed for at studere vandmasserne strømmende ind og ud af det smalle løb ved Gabet. Gabet er den lille passage der er fra Fjorden ud til Kattegat. Da ca 1/3 af Fyn afvandes via Odense å og dermed Odense Fjord er der stor strøm i Fjorden. Dertil kommer at tidevandet skal passere hver 6. time – Fjorden er ca 60km2, og tidevandet stiger ca ½ meter, hvilket betyder at der skal passere betydelige vandmasser -30 millioner m3 vand- 4 gange i døgnet. Ved hård nordlig eller sydøstlig vind er søen i Gabet temmelig voldsom når vind og strøm går mod hinanden. Der er et ”strømhjul” på 16 meters dybde, svarende til det halve af Rundetårns højde! midt i Gabet hvor de enorme vandmængder ind og ud af Fjorden passerer med en voldsom kraft især ved kombinationen af ebbe, kraftig regn og en nordlig storm så bliver de øverste vandmasser et frådende inferno, og de nederste vandmasser, som strømmer indad i Fjorden vil også være voldsomme selvom dette ikke kan ses. Ved stormflodsdannelser især ved nordlige og sydøstlige vindretninger har der været fare for og i visse tilfælde dæmningsbrud. Det er ikke underligt, at ved drukneulykker ved Gabet finder man ofte de omkomne langt fra ulykkesstedet.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Enebærodde

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (2)

Våbenmodtagelse

”Lyt igen kl. 21.15.” Det var den kodemeddelelse, som var signalet til den første…

Strømhjulet ved Gabet og professor Martin Knudsen

Professor Martin Knudsen var optaget af at verdenshavene er den motor der driver vores planet. Han…

Billeder (8)