Fåborg Museum, 1
Fakta

Fyns klassicistisk perle

Af

Faaborg Museum er skabt af den fynske frugt- og konservesfabrikant Mads Rasmussen. Han var erhvervsmand men også stærkt interesseret i kunst. 1913-15 opførte han Faaborg Museum, hvis arkitekt blev Carl Petersen. Bygningen blev placeret på en lang smal grund op ad…

Vis mere

Bidrag til Faaborg Museum

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Fra dåsefrugt til kunst

Tid / Periode 1913 1915
1 kommentar 1 anbefalinger

I 1907 opstod der strid mellem nogle københavnske kunstnere og fynske malere. De meget akademiske københavnere så ned på fynboerne og kaldte dem bondemalere. Den rige konservesfabrikant Mads Rasmussen besluttede sig for at tage fynboernes parti. Han købte talrige billeder fra malere som Fritz Syberg, Peter Hansen og Johannes Larsen og skabte Faaborg Museum. Af billedhuggere interesserede han sig især for Kai Nielsen. Han står bag den sorte granitstatue af Mads Rasmussen, som er placeret i museets ottekantede kuppelsal. Derved blev Mads Rasmussen banebryder på to områder: Med opførelsen af museet skabte han arkitekturhistorie, og med støtten til fynboerne medvirkede han afgørende til, at de opfattes som en skole i dansk kunst.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

ole rasmussen
, for mere end 9 år siden

Af Leo Swane [1932]: Allerede i et møde i Odense byråd den 20. december 1909, havde overretssagfører Jens Rasmussen ifølge et bladreferat "afsløret sig som agitator for en fyensk bevægelse". Han bad Fyens Stiftsmuseums bestyrelse om ved indkøb at støtte den fyenske malerskole. Modtagelsen af forslaget var kølig. Dette er baggrunden for de begivenheder i foråret 1910, der med et slag ændrede de fyenske kunstneres stilling og skaffede øen det museum, som Odense ikke havde villet give dem og, når vi tænker på hvad Fåborgmuseet blev kan vi tilføje, ikke havde kunnet give dem. En privatmand erhvervede i løbet af få måneder 200 af deres billeder, gjorde samlingen offentlig tilgængelig i Fåborg, fordoblede den i løbet af få år og indviede den for anden gang 5 år senere i dens egen store og smukke bygning. Det var ikke og kunne ikke være det offentliges tempo, dertil behøvedes en mæcen med store pengemidler, stor offervilje og stor energi: Mads Rasmussen. Han blev født den 9. juni 1856 i landsbyen Stegsted, en halv mils vej vest for Odense. Fra arbejdet i faderens lille teglværk gik hans vej til Amerika, hvor han satte sig ind i konservesfabrikation, tilbage til Fåborg, hvor han startede og med stor energi oparbejdede en fabrik af den art, endelig i 1906, da fabriken under hans ledelse blev slået sammen med Beauvais`, til København. Han var blevet en rig mand, hans arbejde havde vist, at han var energisk og dristig. Da han tog sig på at lave en fyensk samling, gjorde han det i den store forretningsmands stil, med sikker og tillidsfuld vurdering af sine medarbejdere kunstnerne og med indsats uden tøven af de nødvendige store pengemidler.

Bidrag til Faaborg Museum

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Fra dåsefrugt til kunst

I 1907 opstod der strid mellem nogle københavnske kunstnere og fynske malere. De meget akademiske…

Billeder (4)