Fænø Kalv en vinterdag i Lillebælt.
Fakta

Fænø Kalv er en lille ø, der ligger nord for den større Fænø i Lillebælt på højde med Hindsgavl.

Af

Fænø Kalv er ubeboet og ejes af Naturstyrelsen. Et herligt naturreservat, hvor begrænset uorganiseret overnatning må finde sted. Se reglerne for overnatning: naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Beskrivelser/Fyn/Faenoekalv/ Øens navn hører ikke til den vanlige…

Vis mere

Fænø Kalv i krig og fred

Tid / Periode 1300 2000
0 kommentar 0 anbefalinger

Fænø Kalv er historisk et lille træfpunkt mellem Holsten og Fyn. Her kunne stridende parter mødes. I 1295 mødtes den norske konge Erik Præstehader her med den danske kong Erik Menved for at slutte fred. Og i 1300 er det den slesvigske prins Erik og kong Erik Menved, der benytter øen til at indgå våbenhvile. Under svenskrigen 1658, hvor Fyn er blevet besat af svenskerne efter Karl Gustavs sejrrige fremmarch over isen på Lillebælt, indgår Fænø Kalv i parternes forsvars- og angrebsplaner. I foråret 1659 skulle de svenske besættelsesstyrker fordrives fra Fyn. Danske og allierede styrker gjorde sig rede til at gå over Lillebælt. En storstilet landgangsplan blev iværksat. Totusind brandenborgere og østrigere blev indskibet fra Stenderup strand og gik i land på Fænø. Imidlertid lykkedes det dem ikke at komme over til Hindsgavl, hvor den svenske besætning lå koncentreret. I forbindelse med den omfattende operation anlagde danskerne og deres allierede skanser på Fænø Kalv, som beskyttelse mod den svenske flåde, der søgte at sejle ind i Lillebælt fra nord. I de dramatiske dage i januar 1814 op til undertegnelsen af Kielerfreden, der betød afståelsen af Norge til Sverige, opholdt Frederik 6. på Hindsgavl. Her modtog han et forslag om atter befæste skanserne på Fænø Kalv, men forslaget vandt ikke kongens bifald.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Fænø Kalv

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Fænø Kalv i krig og fred

Fænø Kalv er historisk et lille træfpunkt mellem Holsten og Fyn. Her kunne stridende parter…

Billeder (4)