Skår af middelalderkeramik
Fakta

En statsskov vest for Farum

Af

Skoven Farum Lillevang er på 108 ha og består for den største del af højstammet bøg der om foråret har et flot tæppe af hvide anemoner i skovbunden. Flere arealer er udlagt til urørt skov. Området ved Kaffehøj har ligget urørt siden 1905. Her findes store…

Vis mere

Bidrag til Farum Lillevang

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Ølkanderne under bøgetræerne

I den østlige ende af Farum Lillevang, har Nationalmuseet og Værløse Museums i 1950´erne og…

Billeder (1)