Bogø Mølle i funktion
Fakta

Nordfyns største inddæmning

Af

I 1818 blev den 607 hektar store Egense Fjord inddæmmet og afvandet med sluse af Elias Møller på Østrupgård. Inddæmningen rangerede dengang blandt landets allerstørste og kostede 25.000 rigsdaler plus 10.000 rigsdaler til grundforbedring og vejbygning. Møller…

Vis mere

Elias Møller – fra husmandssøn til godsejer

1 kommentar 0 anbefalinger

Elias Møller (1761-1846) opvoksede på et husmandssted i Diernæs ved Fåborg. I ungdommen arbejde han på herregården Holstenhus og fulgte en af godsejersønnerne som tjener på dannelsesrejse til Sorø Akademi og Universitet i Kiel. Trods sin status af oppasser lærte han sig tysk og fransk og blev efterhånden en dannet ungersvend. Da stavnsbåndet blev ophævet i 1788 drog Elias afsted på jobsøgning og fik ansættelse som skriver og senere forvalter på forskellige fynske herregårde. Han havde sans for moderne landbrugsdrift, men brød sig ikke om at være mellemmand mellem fæstebønder og herremand, fordi han gerne havde sympati for bøndernes problemer. I 1797 giftede han sig med krigsråd Schebyes enke på Østrupgård, hvor han havde været forvalter. Elias blev dermed selv godsejer.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

Bjarne Fredberg Knudsen
, for mere end 4 år siden

Projektet bestodr af en dæmning fra Romsø, til Bågø-nord og en dæmning fra Bågø-syd til Lammesø-nord; længderne heraf var hhv. 628 og 745 meter, et ganske imponerende jordarbejde dengang, der dannede den nye havstok til det derefter blev navngivet ”Fjordmarken”. Ret hurtigt voksede yderligere bebyggelser frem på både Lindø og Bågø, for denne inddæmning indebar bl.a. at de tidligere øer, Lindø og Bågø nu blev landfaste. Det hører med i billedet, at der ”nordfra”, dvs. fra Hofmansgave siden også blev bygget dæmninger: fra bl.a. Birkholm til Romsø hvorved Møllestranden blev tørlagt. Med andre ord, fra ca. 1818 antager hele området den ”landfaste” karakter, som vi i dag opfatter som noget ”oprindeligt”!

Bidrag til Fjordmarken

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Elias Møller – fra husmandssøn til godsejer

Elias Møller (1761-1846) opvoksede på et husmandssted i Diernæs ved Fåborg. I ungdommen arbejde …

Billeder (8)