Falkfortet, kasernen
Fakta

Søfort i Københavns Befæstning

Af

Flakfortet (Saltholm Flak Fort) blev i forbindelse med udbygningen af Københavns søbefæstning opført 1910 til 1914 på den nordvestlige del af Saltholms Flak. Fortet, der ligger i den 3., og længst fremskudte del af søbefæstningen, er anlagt på en kunstig ø.…

Vis mere

Bidrag til Flakfortet.

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Flakfortet bygget med betonsænkekasser

Det er ved bygningen af Flakfortet såvidt vides første gang der anvendtes sænkekasser af…

Billeder (9)

Videoer (3)

  • Video
  • Video
  • Video