FLENSBORG AVIS' BLADHUS
Fakta

Det danske dagblad i Sydslesvig

Af

Flensborg Avis er et dansk dagblad med redaktion syd for grænsen. Bladet blev grundlagt i 1869 og var på et tidspunkt den største dansk avis i Nordslesvig De første år var bladets dansksindede linje moderat med blandt andre Gustav Johannsen (1840-1901) som…

Vis mere

Bidrag til FLENSBORG AVIS

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

REDAKTØRER I SPJÆLDET

Under det preussiske styre blev der slået hårdt ned på Flensborg Avis og bladets danske sindelag.…

Billeder (1)