FLENSBORG AVIS' BLADHUS
Fakta

Det danske dagblad i Sydslesvig

Af

Flensborg Avis er et dansk dagblad med redaktion syd for grænsen. Bladet blev grundlagt i 1869 og var på et tidspunkt den største dansk avis i Nordslesvig De første år var bladets dansksindede linje moderat med blandt andre Gustav Johannsen (1840-1901) som…

Vis mere

REDAKTØRER I SPJÆLDET

0 kommentar 0 anbefalinger

Under det preussiske styre blev der slået hårdt ned på Flensborg Avis og bladets danske sindelag. Chefredaktørerne Gustav Johannsen og især Jens Jessen gik ind og ud af fængslerne efter at have forbrudt sig mod den strenge preussiske censurlovgivning. Første Verdenskrig blev en hård tid for avisen. En heftig censur trådte i kraft, og der blev vogtet meget nidkært, om nu også Flensborg Avis huskede at skrive om kejserens fødselsdag. Stort set alle medarbejdere blev indkaldt til krigstjeneste, og en dag mødte svært bevæbnede betjente op på redaktionen og arresterede de ansatte. De blev ført ned gennem byens gader, hvor pøblen dængede dem til med spytklatter og håndsord. Men selv i kachotten fortsatte avisens journalister med at lave en lille fængselsavis med blyant. Chefredaktør Jens Jessen var en polemiker af Guds nåde. Et journalistisk naturtalent og bankede avisens oplag op fra 800 til over 9000. Han kunne være kolerisk og arrogant - men de, der kendte ham, havde stor respekt for ham. Jens Jessen Flensborg Avis til et kamporgan, og ligesom sin forgænger kom han til at betale prisen med et uvejr af retssager. I en periode på ti år tilbragte han sammenlagt tre et halvt år i fængsel i blandt andet Glückstadt ved Elben. Her stod den på tvangsarbejde, vand og brød. Godt nok var den preussiske presselov liberal efter datidens forhold, men de preussiske statsadvokater gik til det yderste. Aviserne kunne dømmes efter straffeloven, og den benyttede især statsadvokat Macco sig nidkært af. Den ene retssag og fængselsstraf afløste den anden. Hans kampnatur bød ham at revse de ansvarlige myndigheder og påtale ethvert preussisk overgreb, hvad enten det fandt sted mod enkeltpersoner eller mod den danske bevægelse i Sønderjylland. Det skete ofte med en bidende ironi og en ætsende sarkasme, der både kaldte på læsernes harme og latter. Af myndighederne blev de polemiske artikler benyttet til at rejse den ene fornærmelsessag imod Jens Jessen efter den anden.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til FLENSBORG AVIS

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

REDAKTØRER I SPJÆLDET

Under det preussiske styre blev der slået hårdt ned på Flensborg Avis og bladets danske sindelag.…

Billeder (1)