Terræn og ortofoto
Fakta

Oldtidsagre på heden

Af

Ved Svansø Mose kan man se et 40 hektar stort areal dækket af agre fra jernalderen. Det nu fredede areal består af et net af firkantede markstykker indrammet af lave, brede jordvolde. Jordvoldene har fungeret som skel og adgangsvej til markerne, der har været dyrket…

Vis mere

Bidrag til Fly Hede

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Her blev agrenes gåde løst

Lyt til fortællingen
Tid / Periode 500 0
0 kommentar 0 anbefalinger

De udstrakte netværk af lave volde, der primært er bevaret i gamle plantager og på de jyske heder, er spor efter jernalderbøndernes opdyrkning af landet. Det er almindelig viden i dag, men tidligere var der mange farverige teorier om agervoldenes alder og herkomst. Kulturgeografen Gudmund Hatt fremlagde i slutningen af 1930'erne det endelige bevis for voldenes funktion og alder. Fund af ardspor, spor efter jernalderens plov, ved bopladsen Nr. Fjand overbeviste Hatt om, at de voldindrammede felter måtte være gamle marker. Men først da Hatt fandt keramik fra ældre jernalder i agervoldene ved Fly Hede, blev agrenes alder fastslået med sikkerhed.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Fly Hede

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Her blev agrenes gåde løst

De udstrakte netværk af lave volde, der primært er bevaret i gamle plantager og på de jyske…

Billeder (1)