Stubberådal
Fakta

Et istidslandskab

Af

Stubber Å flyder uforstyrret gennem tunneldalen mellem Stubbergård Sø og Flyndersø. På dalsiderne er der oprindelig egekrat og på de åbne arealer breder overdrev og heder sig. Der er flere ”Dødis-huller” i området, som er dannet i slutningen af istiden.…

Vis mere

Fortællinger fra Flyndersø og Stubberå

John Skovhus Hansen

John Skovhus Hansen

Afvanding af Flyndersø

Flyndersø blev engang førsøgt afvandet. Et engelsk konsortium påtog sig at tømme både…

Bidrag til Flyndersø og Stubberå

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Afvanding af Flyndersø

Flyndersø blev engang førsøgt afvandet. Et engelsk konsortium påtog sig at tømme både…

Billeder (8)