Stubberådal
Fakta

Et istidslandskab

Af

Stubber Å flyder uforstyrret gennem tunneldalen mellem Stubbergård Sø og Flyndersø. På dalsiderne er der oprindelig egekrat og på de åbne arealer breder overdrev og heder sig. Der er flere ”Dødis-huller” i området, som er dannet i slutningen af istiden.…

Vis mere

Afvanding af Flyndersø

0 kommentar 0 anbefalinger

Flyndersø blev engang førsøgt afvandet. Et engelsk konsortium påtog sig at tømme både Flyndersø og den nærliggende Skallesø for vand og omdanne det til frodige landbrugsenge. Der blev gravet kanaler og dæmninger og vandet blev ledt ud via Koholm å i den nordlige ende af søen til Karup å. Skallesø var let tømt og man nåede at få et års høst på den nye jord, da den store ulykke skete. Man var godt i gang med den sydlige ende af Flyndersø, da dæmningerne brød sammen, og tilintetgjorde hele projektet. Der findes sandsynligvis store kildevæld på bunden af søen, som altså ikke lader sig tæmme og derfor fortsatte med at presse vand op. Man opgav herefter klogelig hele projektet til glæde for os i dag. Man har en ide om, at det tog, der kørte på dæmningen, stadig ligger på bunden af søen.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Flyndersø og Stubberå

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Afvanding af Flyndersø

Flyndersø blev engang førsøgt afvandet. Et engelsk konsortium påtog sig at tømme både…

Billeder (8)