Bülows Kaserne
Fakta

Mindesmærke ved Bülows Kaserne i Fredericia

Af

”Engholm De skal med Deres bataljon til Ægypten”. Dette var ordene fra chefen for 7. Regiment, oberst Helge Jensen til bataljonschef oberstløjtnant Carl Engholm. Det skete i 1956 og bataljonen blev dermed reelt den første fredsbevarende styrke, der blev indsat…

Vis mere

FN´S første fredsbevarende styrke kom fra Fredericia.

Tid / Periode 1956
0 kommentar 0 anbefalinger

I 1995 blev der i anledning af 50 års jubilæet for FN`s oprettelse 24. oktober 1945 anlagt et rosenbed (fredsroser) foran Bülows Kaserne. Det skete i samarbejde med Fredericia Kommune, De Blå Baretter og Telegrafregimentet. I 2006 blev der opsat en mindeplade ved rosenbedet til minde om verdens første fredsbevarende styrke, der blev indsat i Ægypten. ”Engholm De skal med Deres bataljon til Ægypten”. Dette var ordene fra chefen for 7. Regiment, oberst Helge Jensen til bataljonschef oberstløjtnant Carl Engholm. Det skete i 1956 og bataljonen blev dermed reelt den første fredsbevarende styrke, der blev indsat under FN-kommando. Der var tale om en dansk/norsk styrke, der blev indsat i Suez, Sinai og Gaza. Det forlyder, at nu afdøde major Axel Boisen var den første officer, der satte fod på ægyptisk jord, og at den første menige var Benny Lauridsen (i dag formand for bl.a. Pensionisternes Samvirke i fredericia). Axel Boisens sabel blev ved hans død skænket til garnisonskirken, Sct. Michaelis kirke, men er overdraget til FN museet i Frøslevlejren. Ole Dyrn Oberstløjtnant

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til FN´s første fredsbevarende styrke kom …

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

FN´S første fredsbevarende styrke kom fra Fredericia.

I 1995 blev der i anledning af 50 års jubilæet for FN`s oprettelse 24. oktober 1945 anlagt et…

Billeder (4)