Kort over fæstningsværkerne i dag
Fakta

Guide til en vandretur på fæstningsværkerne

Af

Fredericia blev påbegyndt opført som befæstet by i 1650. Fæstningen var involveret i Karl X Gustav krigen i 1657, i treårs krigen 1848 - 50, i den anden Slesvigske krig i 1864. Fæstningen blev nedlagt i 1909, men værkerne er aldrig sløjfet. I dag er volde,…

Vis mere

Holstens Bastion

Tid / Periode 1650 2017
0 kommentar 0 anbefalinger

Fredericias udvikling som moderne købstad har først og fremmest sat sig spor i voldanlæggets sydflanke. Søndervold langs vandet er helt overgået til havneformål og den sydligste bastion – Oldenborgs Bastion – er helt fjernet, og den næste bastion - Holstens Bastion er kun delvis bevaret. Det er især trafik- og havneanlæg, der er årsag til, at den del af forsvarsværket er blevet sløjfet. Holstens Bastion var intakt til 1865, da jernbanen markerede industrisamfundets komme. For at toget kunne komme ind i byen blev der givet tilladelse til udgravning af en smal passage gennem volden. Men den bortgravede jord skulle lægges i depot, så hullet hurtigt kunne lukkes ved udsigten til krig. Bastionen præges i dag af DSB-mindelunden fra 1939. Her mindes alle DSB-ansatte, som er omkommet ved ulykker i tjenesten og under besættelsen. Under belejringen i 1849 foregik en væsentlig del af duellen om byens livsnerve – skibsforbindelsen til Fyn – mellem kanonerne på Holstens Bastion og angriberne på Hannerup bakker kun 800 m borte. Den danske flåde havde herredømmet til søs og sikrede den gode skibsforbindelse til Fyn. Det var en afgørende forudsætning for, at både soldater og indbyggere kunne bevare moralen under den langvarige belejring i 1849. Anlægsbroerne på begge sider af Lillebælt var under hidsig beskydning, og da de fjendtlige batterier kom tæt på fæstningen, blev de en trussel mod skibstrafikken.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Fredericia Vold

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (4)

Introduktion til guiden Fredericia Vold

Fredericia er i modsætning til alle andre byer i Danmark et nationalt, strategisk projekt. Byen er …

Holstens Bastion

Fredericias udvikling som moderne købstad har først og fremmest sat sig spor i voldanlæggets…

DSB Mindelund på Holstens Bastion i Fredericia

DSB Mindelund på Holstens Bastion rummer ca. 844 navne på DSB-ansatte, der er omkommet i tjenesten…

Se flere fortællinger

Billeder (6)