Kort over fæstningsværkerne i dag
Fakta

Guide til en vandretur på fæstningsværkerne

Af

Fredericia blev påbegyndt opført som befæstet by i 1650. Fæstningen var involveret i Karl X Gustav krigen i 1657, i treårs krigen 1848 - 50, i den anden Slesvigske krig i 1864. Fæstningen blev nedlagt i 1909, men værkerne er aldrig sløjfet. I dag er volde,…

Vis mere

Introduktion til guiden Fredericia Vold

Tid / Periode 1650 1909
0 kommentar 0 anbefalinger

Fredericia er i modsætning til alle andre byer i Danmark et nationalt, strategisk projekt. Byen er ikke opstået på grund af kommercielle interesser, men skabt på kongelig ordre for at styrke landets forsvar. Det ses af byens beliggenhed, af den fæstningsvold, der omgiver den ældste del af byen, af kastellets placering og af byens struktur. Hele byen er indrettet til kamp, som den blev ført fra 1600-tallet til slutningen af 1800-tallet. De lange lige gader muliggjorde hurtig forskydning af tropper inden for fæstningen og et sejt forsvar helt tilbage til kastellet, hvor en sidste modstand kunne ydes, hvis en fjende var trængt ind over volden. Karakteristisk for befæstningsteknikken i 1600-tallets begyndelse var anvendelsen af jordvolde og brede vandfyldte grave i stedet for de tidligere anvendte stenmure, der var sårbare overfor artilleribeskydning. Mod land byggedes 7 hele og 2 halve bastioner, strækningen er på 1,8 km, og vold anlægget med grav optog 103 ha. Mod de to vandsider byggedes en noget svagere befæstning, da truslen fra havet var lille grundet det danske søherredømme. Afstanden mellem bastionerne blev fastsat ud fra muskettens rækkevidde på ca. 220 m. I dag er volde, grave, bastioner og raveliner en enestående del af den moderne by. Forsvarsværket er i dag omdannet til en bypark, der giver mulighed for gåture og naturoplevelse. Men det er meget mere end en traditionel bypark, for det er en håndgribelig del af byens og Danmarks historie.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Fredericia Vold

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (4)

Introduktion til guiden Fredericia Vold

Fredericia er i modsætning til alle andre byer i Danmark et nationalt, strategisk projekt. Byen er …

Holstens Bastion

Fredericias udvikling som moderne købstad har først og fremmest sat sig spor i voldanlæggets…

DSB Mindelund på Holstens Bastion i Fredericia

DSB Mindelund på Holstens Bastion rummer ca. 844 navne på DSB-ansatte, der er omkommet i tjenesten…

Se flere fortællinger

Billeder (6)