Fredericia Voldeport
Fakta

Den vinkelrette fæstning

Af

Fredericia blev anlagt som en fæstning i 1650. På landsiden fik byen form som et cirkeludsnit med ni store bastioner med voldgrave. Mod søen fik byen en noget svagere befæstningslinje samt et kastel til det sidste forsvar. Det er tydeligt, at byen er planlagt som en…

Vis mere

Bidrag til Fredericia - volde og byplan

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute

Forskønnelsesudvalget

Tid / Periode 1917 2017
0 kommentar 0 anbefalinger

Vidste du, at… Byrådet i 1917 nedsatte et ”Udvalg til forskønnelse”. Forskønnelsesudvalget er det siden blevet kaldt. Det skulle bl.a. være ansvarlig for den store bypark - volden, som byrådet havde købt i 1914 og være det politiske bindeled mellem voldmesteren og byrådet. Som en af sine første handlinger tog udvalget på studietur til København, hvor man besigtigede parkanlægget ved det nye rådhus tegnet af arkitekt Nyrup. Københavns nye rådhus var meget beundret på det tidspunkt. Nyrup tegnede også rådhusets møblement, så alt havde sin egen stil, herunder også parkinventaret. Snedker Frantz Hansen, der var medlem af forskønnelsesudvalget, faldt for Nyrups parkbænk og fremstillede på stedet en arbejdsskitse, som han tog med hjem i lommen. Kort efter foreslog forskønnelsesudvalget byrådet, at man skulle fremstille et sæt parkbænke til Landsoldatpladsen. Det blev tiltrådt, og bænkene blev fremstillet efter Frantz Hansens skitse. Voldmesteren og senere parkvæsenets folk har efterfølgende taget bænkene i hus hver vinter og frisket dem op med maling, så de hvide bænke ved Landsoldaten altid har givet pladsen et særligt pift. Bænkene er gennem alle årene plejet så godt, at de kun har måttet skiftes ud tre gange gennem det lange spand af år fra 1918 til 2017. Henning Møberg

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Fredericia - volde og byplan

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (8)

Den tapre landsoldat

Natten var klam og kold. De danske soldater rykkede ud af Fredericia fæstning den 6. juli 1849 for …

Hvem stod model til landsoldaten

Modellen til Landsoldaten var husmand i Tybjerglille på Sjælland? Han hed Christian Christiansen.…

Forskønnelsesudvalget

Vidste du, at… Byrådet i 1917 nedsatte et ”Udvalg til forskønnelse”. Forskønnelsesudvalget…

Se flere fortællinger

Billeder (6)