Reformert Skole i Fredericia
Fakta

Byen på Bersodde

Af

Fredericia er sammen med Christianshavn Danmarks eneste gennemførte renæssanceby. Byen er anlagt på kongeligt bud i 1650 som et fæstningsanlæg på halvøen Bersodde. Beliggenheden var valgt ud fra militære hensyn. Byen blev opført efter en nøje plan med…

Vis mere

Bidrag til Fredericia

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute

Historien om Anders Billes feltarkiv og pistoler

Tid / Periode 1657
0 kommentar 0 anbefalinger

Svenskerne har Anders Billes pistoler og feltarkiv. Den danske rigsmarsk (hærchef) Anders Bille blev dødeligt såret under kampene 24. oktober 1657 i Frederiksodde og døde af sine sår den 10. november i svenskernes varetægt. Han er en meget omstridt person og blev efter nederlaget beskyldt for at være en dårlig leder. Ja, han blev direkte beskyldt for forræderi, hvorimod svenskerne giver udtryk for, at danskerne svigtede deres fører. Derfor måtte de tage sig af ham, hvilket de angiveligt også gjorde. Det fremgår bl.a. at feltmarskal Carl Frederik Wrangel knyttede en slags venskab med ham i dagene mellem han blev såret, til han døde. Bille følte sig angiveligt så svigtet af danskerne, at han overlod sit feltarkiv, herunder også et par pistoler, til Wrangel, da han vidste hvor det bar henad. Effekterne befinder sig i dag i det svenske rigsarkiv. Hvorvidt det nu blev overdraget af Bille selv eller der var tale om en slags krigsbytte, og Bille måske havde mere status af krigsfange end ven med Wrangel, må stå hen i det uvisse. Vi ved det reelt ikke, men en kendsgerning er, at hans effekter er i svenskernes besiddelse. Ole Dyrn Oberstløjtnant

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Fredericia

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (10)

Stormen på Fredericia

Den svenske konge Karl X Gustav stod 24. august 1657 foran den nyanlagte fæstning ved Fredericia.…

Rigsmarsk Anders Billes sidste hvilested

Anders Bille er gravsat i en krypt i Haarby Kirke på Fyn. I krypten under Haarby kirke på Fyn …

Sognepræst Peder Nielsen Bøgvad var en central figur da svenskerne ødelagde Fredericia

Peder Bøgvads Vej i Ullerup er opkaldt efter en præst fra svenskekrigene. Da Fredericia borgere…

Se flere fortællinger

Billeder (4)