Reformert Skole i Fredericia
Fakta

Byen på Bersodde

Af

Fredericia er sammen med Christianshavn Danmarks eneste gennemførte renæssanceby. Byen er anlagt på kongeligt bud i 1650 som et fæstningsanlæg på halvøen Bersodde. Beliggenheden var valgt ud fra militære hensyn. Byen blev opført efter en nøje plan med…

Vis mere

Bidrag til Fredericia

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute

Hvordan var soldaterne indkvarteret i Fæstningsbyen?

Tid / Periode 1650 1936
0 kommentar 0 anbefalinger

Soldaterne var altid indkvarteret hos borgerne, indtil Østervolds Kaserne blev bygget i 1936. Og dog. I 1657 var der i fæstningen 6000 soldater, da Svenskerne belejrede den. Hovedparten boede i hytter, kun få borgere havde fået bygget huse. I 1660 da man retablerede byen blev der bygget stråtækte træbarakker på Søbjerg og midt i byen i ”Midtlejren” til soldaterne. I 1671 befalede Chr. V at borgerne skulle huse soldaterne, mod at de fik barakkerne overladt. Det skabte voldsomme stridigheder. 300 borgere skulle indkvartere mere end 1000 soldater foruden kvinder og børn. Et enkelt hus kunne få anvist op til 16 soldater. Flere barakker blev bygget. I 1760 var der 84 barakker, fortrinsvis til soldater med koner og børn. I 1770’erne blev der en form for frivillighed, idet betalingen blev af betydning for borgerne. Fra 1814, hvor vi fik en ren national hær, blev forholdene mellem borger og soldater væsentligt bedre, og der blev bygget flere og bedre træbarakker. I 1914 blev der i en tidligere fabrik oprettet en egentlig kaserne, Seidelins Kaserne, med belægningsstuer, kostforplejning og små messer. Den blev anvendt indtil Østervolds Kaserne blev bygget i 1936. Henning Høngsmark Oberst

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Fredericia

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (10)

Stormen på Fredericia

Den svenske konge Karl X Gustav stod 24. august 1657 foran den nyanlagte fæstning ved Fredericia.…

Rigsmarsk Anders Billes sidste hvilested

Anders Bille er gravsat i en krypt i Haarby Kirke på Fyn. I krypten under Haarby kirke på Fyn …

Sognepræst Peder Nielsen Bøgvad var en central figur da svenskerne ødelagde Fredericia

Peder Bøgvads Vej i Ullerup er opkaldt efter en præst fra svenskekrigene. Da Fredericia borgere…

Se flere fortællinger

Billeder (4)