Reformert Skole i Fredericia
Fakta

Byen på Bersodde

Af

Fredericia er sammen med Christianshavn Danmarks eneste gennemførte renæssanceby. Byen er anlagt på kongeligt bud i 1650 som et fæstningsanlæg på halvøen Bersodde. Beliggenheden var valgt ud fra militære hensyn. Byen blev opført efter en nøje plan med…

Vis mere

Bidrag til Fredericia

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute

I 1665 fik Fredericia en borgervæbning

Tid / Periode 1665
0 kommentar 0 anbefalinger

Der blev oprettet en borgervæbning i 1665 ganske kort tid efter at Frederiksodde (Fredericia) blev bygget. Det oprindelige formål var at beskytte borgerne mod de uvorne soldater. Begrundelsen: ”Eftersom der er stor uskikkelighed og uorden af soldaterne i nattetide, de røver og begår tyveri og anden overlast, derfor begæres der oprettet to kompagnier med geværer og fane, således at de om natten kan holde vagt, hvor der er behov herfor.” Tilladelsen blev givet, og der blev faktisk oprettet fire kompagnier hver med en fane. Geværer måtte borgerne selv anskaffe. Men borgervæbningens opgave var todelt. Ud over at beskytte borgerne mod soldaternes overgreb, skulle den også assistere i forsvaret af fæstningen. Og det var ikke frivilligt at være medlem: Erhvervelse af borgerskab medførte pligt til at indtræde i væbningen. Det har nok ikke været helt populært, for i år 1700 blev det besluttet, at folk, der undsagde sig tjeneste ved at afhænde deres gevær, skulle straffes med en bøde på ti rigsdaler. Måske var væbningen ikke særlig effektiv til daglig, men i 1848 da hele garnisonen var rykket ud af fæstningen, overtog borgervæbningen alle vagter i fæstningen. Borgervæbningen er en direkte forløber for byens Politikorps. Henning Høngsmark Oberst

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Fredericia

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (10)

Stormen på Fredericia

Den svenske konge Karl X Gustav stod 24. august 1657 foran den nyanlagte fæstning ved Fredericia.…

Rigsmarsk Anders Billes sidste hvilested

Anders Bille er gravsat i en krypt i Haarby Kirke på Fyn. I krypten under Haarby kirke på Fyn …

Sognepræst Peder Nielsen Bøgvad var en central figur da svenskerne ødelagde Fredericia

Peder Bøgvads Vej i Ullerup er opkaldt efter en præst fra svenskekrigene. Da Fredericia borgere…

Se flere fortællinger

Billeder (4)