Reformert Skole i Fredericia
Fakta

Byen på Bersodde

Af

Fredericia er sammen med Christianshavn Danmarks eneste gennemførte renæssanceby. Byen er anlagt på kongeligt bud i 1650 som et fæstningsanlæg på halvøen Bersodde. Beliggenheden var valgt ud fra militære hensyn. Byen blev opført efter en nøje plan med…

Vis mere

Bidrag til Fredericia

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute

Sognepræst Peder Nielsen Bøgvad var en central figur da svenskerne ødelagde Fredericia

Tid / Periode 1657
0 kommentar 0 anbefalinger

Peder Bøgvads Vej i Ullerup er opkaldt efter en præst fra svenskekrigene. Da Fredericia borgere efter nederlaget til svenskerne 24. oktober 1657 flygtede i stort tal fra byen, forblev sognepræst Peder Nielsen Bøgvad hos sin menighed i nødens stund. Sagnet vil vide, at han blev trampet ihjel i en af byens porte, da han sammen med magistraten ilede svenskerne i møde for at bede om skånsel for byen. Det er dog ikke korrekt, da han med sikkerhed overlevede stormen og arbejdede ihærdigt for at løskøbe sine fangne sognebørn og begrave ”alle de døde Lemmer”, som lå ubegravede hen. Der lå nemlig mellem hytter og tomter ”masser af ubegravede lig og forpestede luften med giftstof”, som det hedder. Han arbejdede uophørligt både nat og dag og dette har sandsynligvis knækket hans helbred, for han døde kort efter og efterlod kone og seks børn i den dybeste armod. Han efterfulgtes af Peter Jørgensen Torsk, der var en omstridt person. Han lagde sig ud med svenskerne, fik brændt sin præstegård ned men opbyggede en ny på stedet. Læs mere i Hugo Mathiesens bog, Fredericia 1650-1760. Ole Dyrn Oberstløjtnant

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Fredericia

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (10)

Stormen på Fredericia

Den svenske konge Karl X Gustav stod 24. august 1657 foran den nyanlagte fæstning ved Fredericia.…

Rigsmarsk Anders Billes sidste hvilested

Anders Bille er gravsat i en krypt i Haarby Kirke på Fyn. I krypten under Haarby kirke på Fyn …

Sognepræst Peder Nielsen Bøgvad var en central figur da svenskerne ødelagde Fredericia

Peder Bøgvads Vej i Ullerup er opkaldt efter en præst fra svenskekrigene. Da Fredericia borgere…

Se flere fortællinger

Billeder (4)