Frue Plads med Metropolitanskolen og Frue kirke
Fakta

Frue Plads

Af

Som en magtdemonstration ligger Frue Plads mellem Nørregade og Fiolstræde i midten af København som et center for åndelig og verdslig dannelse og uddannelse. Pladsen fik sit nuværende udseende efter englændernes bombardement af København i 1807, der ødelagde Vor…

Vis mere

Bidrag til Frue Plads: Byrum, universitet, latinskole (Metropolitanskolen), domkirke og bibliotek

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Den danske port mod syd

Lyt til fortællingen
Tid / Periode 1794
0 kommentar 0 anbefalinger

”Jeg bygger for nærværende Tid et Tempel, som kommer til at stå paa et sandt Parnas, hvor man overser en Del af denne Verdens Herligheder …”. Sådan skiver arkitekten C.F. Hansen i 1794 fra Altona i Tyskland, hvor han var ved at opføre et landhus til en rig, engelsk købmand. Og med landhusets 28 fritstående doriske søjler var det i den grad et tempel at bo i. At lade antik tempelarkitektur være forbillede for profane boliger var særdeles nyskabende, og Hansens hus ved Elben var blandt de første af sin slags i Europa. Altona var på det tidspunkt Danmarks port mod syd og den næststørste by under den danske krone. I den pulserende havneby færdedes i 1700-tallet i stort tal rige købmænd, der lukrerede på de privilegier, kongen havde tildelt staden. Toldfrihed, særlige stadsrettigheder, religionsfrihed og en lang række andre fordele havde skabt en by i vækst, og væksten havde skabt grobund for en blomstrende og internationalt orienteret kulturelite. Det var i dette kulturelt og økonomisk rige miljø, at arkitekten C.F. Hansen (1756-1845) var blevet plantet af kongen som ung landbygmester for Holsten. Og det var her, de fremstormende købmænd havde behov for at bygge huse til behageligt ophold i både byen og på landet. Kombinationen var attraktiv for Hansen, og den unge arkitekt fik i løbet af sine år i Altona opført en stor del af sine mest originale og betagende bygninger, ikke mindst på den fornemme promenade ”Palmaillen” og på ”Elbchausseen” langs Elben.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Frue Plads: Byrum, universitet,…

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (3)

”Åndernes rige” i skråperspektiv

Som arkitekt til at bygge universitets hovedbygning valgtes C.F. Hansens elev Peter Malling…

Samarbejde mellem kirke og skole

I 1500- og 1600-tallets Danmark kunne man på musikkens område opleve et meget nært samarbejde…

Den danske port mod syd

”Jeg bygger for nærværende Tid et Tempel, som kommer til at stå paa et sandt Parnas, hvor man…

Billeder (5)