Frue Plads med Metropolitanskolen og Frue kirke
Fakta

Frue Plads

Af

Som en magtdemonstration ligger Frue Plads mellem Nørregade og Fiolstræde i midten af København som et center for åndelig og verdslig dannelse og uddannelse. Pladsen fik sit nuværende udseende efter englændernes bombardement af København i 1807, der ødelagde Vor…

Vis mere

Bidrag til Frue Plads: Byrum, universitet, latinskole (Metropolitanskolen), domkirke og bibliotek

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute

Samarbejde mellem kirke og skole

Tid / Periode 1500 1700
0 kommentar 0 anbefalinger

I 1500- og 1600-tallets Danmark kunne man på musikkens område opleve et meget nært samarbejde mellem kirke og latin­skole. Kirken behøvede drengestemmerne til at udføre og lede sangen, og med en latinsko­le i hver købstad - ca. 50 i alt - virkede den musikalske aktivi­tet begge veje: for kirken som led i gudstjenesten og for skolen som led i undervisningen. Dis­ciplene øvede både én- og flerstemmig kirkemusik, og sammen med indføringen i klassisk dannelse opførte de latinske og danske komedi­er med indlagte sange. Eleverne i Vor Frue Skole (senere omdøbt til Metropoli­tanskolen) mødte tidligt om morgenen for at medvirke ved tidebønnen i Vor Frue Kirke i København. Herefter var der timer på skolen med bl.a. en musiklektion midt på dagen. Om efter­middagen deltog drengene atter i gudstjenesten, hvorefter timerne fortsatte i de nederste klasser. Om søndagen havde drengene kun kirketjenesterne; dem kunne der til gengæld være adskillige af i løbet af dagen. Derudover med­virkede de ved bryllupper og begravelser, og det var en ganske indbringende forretning for såvel skolen som disciplene selv. Der eksi­sterede nemlig faste tarif­fer for særtjenesterne, afhængig af hvilken stand brudeparret eller den afdøde tilhørte, og hvilken "san­gop­vart­ning" man ønskede. Det var nødvendigt for drengene på den måde at tjene til logi, mad og bøger, for ofte kom de fra fattige borger- eller bønder­hjem. Omkring 1600 havde Vor Frue Skole færre elever fra hovedstaden end fra de øvrige dele af landet.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Frue Plads: Byrum, universitet,…

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (3)

”Åndernes rige” i skråperspektiv

Som arkitekt til at bygge universitets hovedbygning valgtes C.F. Hansens elev Peter Malling…

Samarbejde mellem kirke og skole

I 1500- og 1600-tallets Danmark kunne man på musikkens område opleve et meget nært samarbejde…

Den danske port mod syd

”Jeg bygger for nærværende Tid et Tempel, som kommer til at stå paa et sandt Parnas, hvor man…

Billeder (5)