Husrække
Fakta

Monumentale København

Af

Gammelholm i indre by i København fik sit navn, fordi flåden siden 1500-tallet havde holdt til her indtil 1859, hvor skibsværfterne blev flyttet til Nyholmen. Gammelholm blev i 1861-77 bebygget med boliger efter planer af arkitekt og politiker Ferdinand Meldahl.…

Vis mere

Bidrag til Gammelholm

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Mageløst eller utilladeligt?

Tid / Periode 1859 1884
0 kommentar 0 anbefalinger

Forandringen af det gamle flådeområde med åbne kanaler var så omfattende, at Gammelholm blev midtpunkt i tidens byudviklingsdiskussioner. Forfatter Jacob Davidsen lod i 1881 to fiktive personer udtale sig. Mens den ene lidt vemodigt skrev, at det København, han havde kendt, nu var ved at forsvinde, skrev den anden: "Jeg vil blot nævne det nye Kvarter paa Gammelholm med sine paladsagtige Bygninger, den kostelige nye Theaterbygning med sine pragtfulde Omgivelser paa Kongens Nytorv – og Museerne og Billedgallerierne og de kostelige Bulevarder, det trodser al Beskrivelse”. Men der var også kritiske røster. Forfatteren Carl Møller skrev i sin roman "Paa Farten" fra 1884, at det var: ”...aldeles utilladeligt at bygge Husene saadan ens som her paa Gammelholm".

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Gammelholm

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Mageløst eller utilladeligt?

Forandringen af det gamle flådeområde med åbne kanaler var så omfattende, at Gammelholm blev…

Billeder (1)