Gram Slot, Anna Sophie Schack
Fakta

blodpletten

Af

Gram slot er et tidligere kongegård, ejet af kong Valdemar. Det blev senere et af de største godser i Sønderjylland. Gram Slots historie krydser ofte Danmarkshistorien. I 1659 havde Hans Schack hjulpet kongen ved først at besejre de svenske styrker, som havde …

Vis mere

Bidrag til Gram Slot, Anna Sophie Schack

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Anna sophie Schack

En dag da grevinden ventede et jagtselskab, skulle kammerpigen som sædvanligt sætte grevindens…

Links (2)