Grøns Varepakhus-1
Fakta

En helt ny måde at shoppe på

Af

Handelsfirmaet M.E. Grøn åbnede i 1863 et varepakhus. Trods navnet var det imidlertid alt andet end et skummelt pakhus. Det var Danmarks første varehus. Det prangende ydre var holdt i renæssancestil, og det elegante indre var oplyst af store vinduer og ovenlys.…

Vis mere

Bidrag til Grøns varepakhus, Holmens Kanal

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Et moderne og smagfuldt varehus

Tid / Periode 1863
0 kommentar 0 anbefalinger

Ugebladet Illustreret Tidende bragte ved åbningen en grundig beskrivelse af varehuset. ”I Stueetagen findes et saakaldet Expeditionslocale, der indtager den større Deel af Etagen og, ligesom de øvrige Localer, modtager rigeligt Lys ikke alene igjennem de paa alle Sider anbragte Vinduer, men ogsaa igjennem tvende store, alle Etager skærende, Lysaabninger, hvis Tag dannes af tykke, matte Glasplader. En bred og smuk Trappegang fører op til 1ste Sal. Dennes udstrakte Rum er heelt optaget af Manufacturvarer, der ere anbragte deels langs Siderne i aabne Hyldeskabe, deels paa lange, tætte Bænkerækker, paa en saadan Maade, at det Hele fra ethvertsomhelst Punkt kan oversees. Til 2den Sal, hvor Alt er ordnet paa samme hensigtsmæssige Maade, fører en Sidetrappe, der fortsættes op til 3die Sal.”

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Grøns varepakhus, Holmens Kanal

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Et moderne og smagfuldt varehus

Ugebladet Illustreret Tidende bragte ved åbningen en grundig beskrivelse af varehuset. ”I…

Billeder (4)

Videoer (1)

  • Video