Grundlovgivende forsamling
Fakta

Østrup Vejkirke og Strøbyvej 40

Af

Gårdmand Hans Christian Johansen, Strøbyvej 40, var meget dygtig til mange ting. Han vandt i sine unge dage bl.a. ved en prøvepløjning på Nislevgaard. Han anlagde også en efter datidens forhold meget stor og indholdsrig have10. I 1854 køber han som sagt…

Vis mere

HC Johansen's arbejdsliv

Tid / Periode 1805 1863
0 kommentar 0 anbefalinger

HCJ var desuden stifter af brandforsikringen for tjenestefolk i Odense Amt 1850 og samme år medstifter af kreaturforsikringen for Lunde og Skam herreder. I 1859 blev han medstifter af Lumby Landboskole sammen med støtter på Nordfyn hvor flere var godsejere, præster og andre fremtrædende personer. Det var sognepræst C. Urban Hansen, Lumby; lensgreve C.A. Petersdorff, Einsidelsborg (Egebjerggård); etatsråd N.E. Hofman-Bang, Hofmansgave; Proprietær N.W. Møller, Ørritslevgård / Østrupgård; proprietær H.F.R.von Bülow, Anderup i Lumby Sogn; justitsråd J.C. Dreyer, redaktør og udgiver af Fyns Stiftidende; provst C.J.H. Fog, Bogense; forh. provst C.H. Hald, Lumby. I 1863 blev HCJ formand for Lumby Landboskole bestyrelse; men han døde senere på året4. Lumby Landboskole var på mange måder en fortsættelse af det nedlagte ”Landøkonomiske Institut” på Hofmansgave, som kun bestod fra 1845 – 1857; men som var pionér i Danmark og skabt af den 1.stamherre på Hofmansgave N.E. Hofman(Bang) og fulgt op af sønnen den 2.stamherre N.E. Hofman-Bang. Denne skole havde været for overklassens unge mænd. I alt nåede skolen dog kun at have 58 elever, heraf 35% godsejer sønner, 28% sønner af bankdirektører, grosserer, sagfører, juvelérer, apoteker m.fl, 29% sønner af embedsmænd som toldforvalter, officerer og præster. Og kun 2% fra bondestanden!!4 Lumby Landboskole var anlagt som en toårig teoretisk landbrugsskole for bondesønner på Nordfyn, og som en konservativ modvægt til Kold’s skoletanker på Fyn. Eleverne havde under opholdet på skolen privat logi på gårde i oplandet til Lumby. Skolen blev opført i en udstykning af præstegårdsjorden og præsten Hald var den første formand for bestyrelsen8,9. Den første forstander var teologen J de Hemmer Gudme. Skolen bestod fra 1859-1899. Ved valgene til Den grundlovgivende Rigsforsamling 1848 stillede han sig op mod seks andre i Søndersødistriktet og han gik af med sejren. Året efter kåredes han til folketinget i samme kreds - den senere Otterupkreds - som han repræsenterede til sin død, oftest valgt ved kåring. Han sluttede sig 1858 til Tscherning og hans socialliberale politik. I begyndelsen af Treårskrigen (1848-1850) sad Tscherning i Martsministeriet som Danmarks første krigsminister. Danmark var ikke forberedt på krig. Ved en energisk indsats lykkedes det alligevel Tscherning at improvisere dansk modstand mod de tyske angreb. I september indførte han almindelig værnepligt. Tscherning havde ikke høje tanker om generalernes militære kvalifikationer, og han blandede sig på en uheldig måde i krigsførelsen. Hans tid som minister sluttede i november 1848. Han var liberal, Bondeven og senere venstremand og spillede i flere årtier en væsentlig rolle både før og efter vedtagelsen af Danmarks første Grundlov 1849. Tscherning var først medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling og derpå medlem af Folketinget i det meste af tiden 1849-1866. Først valgt som Bondeven og fra 1864 valgt for Det Folkelige Venstre. Tschernings program var almindelig valgret, ophævelse af fæstevæsenet, indførelse af næringsfrihed samt sparsommelighed i staten. For de fleste liberale var kravet om frihed det vigtigste. For den socialt bevidste Tscherning var kravet om lighed det vigtigste. Derfor kan man betragte Tscherning som den første socialliberale danske politiker – det var dette HCJ havde tilsluttet sig.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Grundlovsmanden Hans Christian Johansen

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

HC Johansen's arbejdsliv

HCJ var desuden stifter af brandforsikringen for tjenestefolk i Odense Amt 1850 og samme år…

Billeder (4)