Hårbølle Batteri
Fakta

Hårbølle Batteri, en del af Sjællands forsvar under 1. verdenskrig

Af

Som led i forsvaret af Sjælland var det planen at bygge et antal stillinger blandt andet til beherskelse af Smålands-farvandet og Grønsund. Af disse blev kun Hårbølle og Borgsted Batterier samt Masnedøfortet opført. Hårbølle Batteri blev bygget 1914 - 15 og …

Vis mere

Bidrag til Hårbølle Batteri

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Fra Krig til Flagermus

Hårbølle Batteri blev i 2001 købt af Storstrøms Amt (Vordingborg kommune), med henblik på at…

Billeder (1)

Links (1)