Havrebjerg
Fakta

Nyt landbrug

Af

Landsbyen Havrebjerg ved Slagelse er et godt eksempel på, hvordan landboreformerne har været med til at ændre både landskabet og bebyggelsen. Efter landboreformen i 1788 flyttede gårdene ud fra landsbyen. På ny jord og i nybyggede gårde tog bønderne fat på…

Vis mere

Bidrag til Havrebjerg

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Ny generation på gården og i landbruget

Tid / Periode 1778 1838
0 kommentar 0 anbefalinger

Gårdmand og sognefoged Søren Pedersen var født i 1776. Han var fæstebonde ligesom sin far, men deres livsform var forskellig. Faderen var afhængig af godset og landsbyfællesskabet. I Søren Pedersens dagbog kan man læse: "Hand var noget hengiven til drukkenskab, men i øvrigt en god mand" og "dristig til at paatale sin ret saavel hos høye som hos lave." Efter 1800 krævede godset en høj indfæstning og afgifterne skulle betales til tiden. Derfor afstod Søren Pedersen fra "et stort bryllup med mange sneese mennesker i flere dage." I stedet fik han 200 rigsdaler i rede penge. Han satte flid, effektivitet og sparsommelighed over druk, kortspil og slåskampe. Søren Pedersen var en ny slags bonde. Gården var vigtigst for hans lykke i livet – ikke landsbyen.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Havrebjerg

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Ny generation på gården og i landbruget

Gårdmand og sognefoged Søren Pedersen var født i 1776. Han var fæstebonde ligesom sin far, men…

Billeder (1)